Aangifte wegens discriminatie en belediging door ambtenaren van de gemeente Den Haag

Vermeende ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben namens meer dan 20 ambtenaren een brief naar de media en politiek gestuurd met discriminerende en racistische uitlatingen over Turkse, Marokkaanse en islamitische bezoekers van zwembad Zuiderpark.

Omdat de inhoud van de brief door de gemeente Den Haag is ontkracht zijn er ernstige twijfels over de intentie van de briefschrijvers. Wij kunnen er niet omheen dat er sprake is van de intentie tot groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

De aanwijzing discriminatie van het OM stelt het volgende:

Het belang van discriminatiebestrijding is groot. Iedere burger moet zich een volwaardig burger weten en voelen en gevrijwaard blijven van uitlatingen en handelingen die hem als lid van een vermeend minderwaardige groep bestempelen.

Discriminatie kent vele verschijningsvormen. In de artikelen 137c tot en met 137g en artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. In het vervolg van deze aanwijzing duiden we deze delicten aan met de term discriminatiefeiten.

Wij roepen een ieder die zich beledigd of gediscrimineerd voelt aangifte te doen bij de politie. Het normaliseren van discriminatie en belediging aan het adres van moslims moet een halt toe worden geroepen middels wettelijke middelen. De versnelde aangifte kun je doen door onderstaande bijlage integraal te doen toekomen aan de politiefunctionaris die je aangifte zal verwerken.

Aangife doen

Om aangifte te doen dient u een afspraak te maken bij een politiebureau. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0900-8844.

Aangiftetekst:

Ik voel mij als inwoner van Nederland gediscrimineerd en beledigd door de schrijvers van de bijgevoegde brief. De schrijvers geven aan namens ruim 20 medewerkers van de gemeente Den Haag te spreken die werkzaam zijn in zwembad Zuiderpark. Ondanks de anonieme brief hebben meerdere partijen, waaronder Omroep West en de Haagse politieke partij Groep de Mos / Ouderenpartij, aangegeven te weten wie de briefschrijvers zijn.

Door onderstaande uitlatingen uit de bijgevoegde brief voel ik mij gediscrimineerd en beledigd:

“wantoestanden binnen de Haagse Gemeentebaden m.b.t. de allochtone bezoekers”, “vooral allochtonen met een islamitische achtergrond”, “(ook inmiddels gekscherend bekend als “Islama-bad”)”, “met name Noord-Afrikaanse jongeren”, “genoemde allochtone jeugd hun eigen meisjes met rust laten (voor zover deze al komen of mogen zwemmen)”, “Islamitische vrouwen komen (indien ze mogen zwemmen van hun familie) dik ingepakt met veel kleding en hoofdbedekking het zwembad in”, “omdat veel allochtonen ook criminele inkomsten hebben”, “moslim tuig”, “grotere groepen moslim jongeren”, “veel allochtone jongeren met een moslim achtergrond geen grenzen hebben”, “soms doorgewinterde en doorgedraaide Marokkaanse jongeren”.

De aanwijzing discriminatie vanuit het OM stelt het volgende:

Het belang van discriminatiebestrijding is groot. Iedere burger moet zich een volwaardig burger weten en voelen en gevrijwaard blijven van uitlatingen en handelingen die hem als lid van een vermeend minderwaardige groep bestempelen.

Discriminatie kent vele verschijningsvormen. In de artikelen 137c tot en met 137g en artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. In het vervolg van deze aanwijzing duiden we deze delicten aan met de term discriminatiefeiten.

De briefschrijvers zijn in overtreding van artikelen 137c tot en met 137g en artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht (WvSr). Gelet op het feit dat de briefschrijvers vermeende ambtenaren zijn van de gemeente Den Haag gelden ook artikelen 137g en 137h van het Wetboek van Strafrecht (WvSr). Omdat de brief door de briefschrijvers naar de media, Omroep West, is verstuurd ter publicatie en de briefschrijvers ook met de media hebben gesproken hebben zij willens en wetens hun strafbare uitingen wereldkundig proberen te maken. Vanwege het vermeende gegeven dat de brief vanuit medewerkers van zwembad Zuiderpark is geschreven voel ik mij niet meer veilig als bezoeker aan het zwembad. Kan ik er nog vanuit gaan dat de medewerkers van zwembad Zuiderpark, ondanks bovenstaande denkbeelden over de etnische en/of religieuze doelgroep waartoe ik behoor, mijn veiligheid zullen waarborgen in het geval ik in nood zou verkeren?

Gelet op de zeer ernstige strafbare feiten van de briefschrijvers verzoek ik u een onderzoek in te stellen naar deze briefschrijvers en over te gaan tot vervolging.

Brief die vanuit de vermeende gemeente ambtenaren naar de politiek en media is verstuurd:

Hieronder volgt een korte schets over de wantoestanden binnen de Haagse Gemeentebaden

m.b.t. de allochtone bezoekers.

Dit betreft o.a. hun houding, gedrag, omgangsvormen en (gebrek aan)respect.

M.b.t. het Zuiderparkbad is gebleken dat al sinds de opening (in 2000) er heel veel problemen zijn met vooral allochtonen met een islamitische achtergrond.

Zij domineren (en bezitten) het zwembad dusdanig dat veel medebezoekers én personeel daar ernstig onder lijden.

Ook blijven veel autochtone bezoekers weg uit angst voor al dat geen wat er heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt!

Wij als personeel zijnde geven in deze e-mail een paar concrete voorbeelden (let wel dat is bij lange na niet alles).

Heel veel (ernstige) incidenten en misstanden worden gewoonweg niet gemeld óf doelbewust door het management en door de directie van de dienst OCW van de Gemeente Den Haag achtergehouden.

Dit eigenlijk om het reële beeld te verdoezelen en te verzwijgen en niet te erkennen, met als doel dat het de media niet haalt en ook de Haagse burgers niet te veel ongerust maakt over datgeen wat er zich daadwerkelijk afspeelt.

Want als men dit wel erkent én herkent dan moeten de desbetreffende leidinggevenden daadwerkelijk ingrijpen en er aan bij gaan dragen dat de situatie beter word.

Een reeks voorbeelden uit de praktijk. Met name in de weekenden én zeker in de vakanties en in de periodes wanneer de buiten temperaturen gaan stijgen wordt het Zuiderparkbad (ook inmiddels gekscherend bekend als “Islama-bad”) bezocht door met name Noord-Afrikaanse jongeren. Dagelijks is er politie assistentie nodig (het politiebureau bevindt zich overigens praktisch naast het zwembad) om jongeren er uit te zetten óf te arresteren.

De incidenten variëren van diefstal van goederen, vernielen van spullen en materiaal, aanrandingen, (soms ernstige) geweldsdelicten, bedreigingen én intimidatie. Opvallend is vaak dat het zwembad stampvol zit met alleen jongens van Marokkaanse en/of Turkse afkomst.

Jonge meiden (én met name onze Hollandse meiden) zijn niet veilig in het zwembad gedurende deze uren waarin het vrijzwemmen én het recreatief zwemmen zijn opengesteld.

Mochten de dames wel komen word al door het aldaar aanwezige personeel gewaarschuwd je niet te uitdagend te kleden en de wildwaterkreek (ook wel bekend als de “aanrandkreek”) én het buitenbad én de Whirlpool (uitzwembad) te mijden. Puur omdat de kans zeer groot is dat je dan als vrouw wordt aangerand. Dit gebeurt wekelijks!

Opvallend is dat de genoemde allochtone jeugd hun eigen meisjes met rust laten (voor zover deze al komen of mogen zwemmen). Er is sprake van dubbel moraal.

Islamitische vrouwen komen (indien ze mogen zwemmen van hun familie) dik ingepakt met veel kleding en hoofdbedekking het zwembad in. Wekelijks wordt er voor honderden tot duizenden euro’s aan materiaal gesloopt.

Uiteenlopend van wisselcabines, deuren, ramen, graffiti, etc. door deze doelgroep.

De kosten aan reparatie, onderhoud én vervanging zijn op rekening van de Haagse belastingbetaler overigens!

Opmerkelijk is dat ze vaak komen zwemmen met een “Ooievaarspas” waardoor ze nauwelijks iets hoeven te betalen voor de entree van het zwembad (ze hebben ook geen besef van wat iets kost omdat ze worden gefaciliteerd en gepamperd).

Het “Ooievaarspas systeem” is in het leven geroepen door de Gemeente Den Haag destijds om de de minder bedeelden te voorzien om deel te nemen aan allerlei maatschappelijke activiteiten.

Het complete “Ooievaarspas systeem” word al sinds jaar en dag misbruikt omdat veel allochtonen ook criminele inkomsten hebben en soms met hele dure auto’s komen voorrijden en zich kleden in de duurste merkkleding maar vervolgens bij de kassa afrekenen met een Ooievaarspas (lees extreme korting).

Deze bovengenoemde wantoestanden binnen de Haagse gemeentebaden kunnen alleen maar bestaan bij het gebrek aan erkenning en leiding van bovenaf. “Horen Zien én Zwijgen” is hier van toepassing !

In de zestien jaar dat het Zuiderparkbad is geopend zijn vele personeelsleden bedreigd en ook daadwerkelijk verbaal én fysiek mishandeld! Dit varieert van het gooien van stenen bij de fietsenstalling van het personeel wanneer collega’s door moslim tuig buiten werd opgewacht na diensttijd tot vuistslagen in het gezicht op momenten dat collega’s bepaald tuig probeert aan te spreken en probeert op te treden.

Vrouwelijke collega’s worden dagelijks voor “kankerhoer” uitgemaakt ,geïntimideerd én bespuugd. Vooral wanneer grotere groepen moslim jongeren in het zwembad aanwezig zijn is het raak! De misstanden zijn vaak zo extreem en zo buiten proportioneel dat je je waant in oorlogsgebied!

Met name in de vakantieperiodes, de vrijdagavonden maar vooral de zondagmiddagen tussen 14:00 en 16:00 uur zijn extreem te noemen. Ook bezoekers met de juiste intenties worden zwaar geïntimideerd, bedreigd en soms ook fysiek en/of mentaal mishandeld. In de afgelopen jaren zijn veel collega’s in de ziektewet beland en sommige zijn ook nooit meer teruggekeerd. Voor de collega’s met psychische klachten m.b.t. de wantoestanden in de zwembaden resulteerde dat in “een enkele reis uitgang”.

De afgelopen jaren is gebleken dat er weinig medeleven en compassie is vanuit de Dienst OCW m.b.t. de veiligheid, welzijn én toekomstperspectief voor hun medewerkers. Vele medewerkers uit de diverse zwembaden willen groeien, perspectief en een andere baan! Dit word tegengehouden!

Duidelijk is ook dat veel allochtone jongeren met een moslim achtergrond geen grenzen hebben en deze ook niet kennen en ook totaal geen enkel respect tonen voor de medemens (met name de autochtone bezoekers).

Het taalgebruik is ook vaak van religieuze aard. In de herfstvakantie bijvoorbeeld was er een groep van ongeveer 20 Marokkaanse jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 8-15 jaar in het buitenbad (uitzwembad) aanwezig die extreem hard én aanhoudend “Allah Akhbar” gilden.

Dit gebeurde op een zeer intimiderende, dominante én agressieve manier waardoor andere bezoekers werden afgeschrikt om bij hen in de buurt te komen. Dit kan alleen maar plaatsvinden door gebrek én aanwezigheid van leidinggevenden.

Maar ook de politiek faalt! Het systeem is zodanig uitgehold dat deze jongeren de dienst uitmaken en de overhand hebben. Krachtige maatregelen i.c.m. een duidelijk beleid blijven uit!

Ontzeggingen (voor zover deze kunnen en worden uitgedeeld) zijn van korte aard en maken geen enkele indruk op soms doorgewinterde en doorgedraaide Marokkaanse jongeren die zoveel ontzeggingen hebben gehad dat ze hun slaapkamer ermee kunnen behangen.

Vaak komen ook de ouders en/of familieleden in beeld om verhaal te halen wanneer hun kind eruit word gezet door bv. diefstal, intimidatie, geweldsdelicten. Het gezag van de politie én zwembadpersoneel ontbreekt!